La ilahe il Allah

73-El-Muzzemmil

 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

73:1.    O ti i mbuluar (o Muhamed)!
73:2.    Çohu (të falesh) gjithë natën, përveç një pjese të saj,
73:3.    që është gjysma ose diçka më pak
73:4.    a diçka më shumë se ajo dhe lexoje Kuranin ngadalë dhe qartë,
73:5.    sepse Ne do të të dërgojmë vërtet një fjalë me peshë të rëndë.
73:6.    Natyrisht, adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse,
73:7.    ngaqë ti ditën je vërtet shumë i zënë.
73:8.    Prandaj, përmende emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krejtësisht Atij!
73:9.    Ai është Zot i lindjes dhe i perëndimit, s’ka zot tjetër të vërtetë përveç Tij, drejtoju Atij si rregullues i punëve të tua!
73:10.    Duroji llomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hijshme!
73:11.    Lërmi Mua ata që të quajnë gënjeshtar e që jetojnë në luks dhe jepu pak afat atyre,
73:12.    se, pa dyshim, Ne kemi përgatitur për ata pranga, zjarr flakërues,
73:13.    ushqime që ngecin në fyt dhe dënime të dhembshme
73:14.    në Ditën, kur Toka dhe malet dridhen e bëhen si pirgje rëre të lëvizshme.
73:15.    Ne, me të vërtetë, ju kemi sjellë një të Dërguar dëshmitar mbi ju, ashtu siç ia çuam një të dërguar Faraonit,
73:16.    por Faraoni nuk e dëgjoi të Dërguarin, andaj i çuam dënim të rëndë.
73:17.    Qysh do të mbroheni ju, nëse mbeteni jobesimtarë, Ditën në të cilën fëmijët do të thinjen?
73:18.    Atë ditë qielli do të çahet e premtimi i Zotit do të përmbushet.
73:19.    Në të vërtetë, kjo është këshillë, prandaj, kush dëshiron, le të zgjedhë rrugën e drejtë që e çon te Zoti i tij.
73:20.    Natyrisht, Zoti yt e di se ti (o Muhamed) falesh më pak se dy të tretat e natës, ndonjëherë gjysmën ose një të tretën e saj, si edhe disa prej atyre që janë me ty. Allahu e përcakton gjatësinë e ditës dhe të natës dhe e di se ju nuk mund ta llogarisni atë saktësisht, prandaj kthehet tek ju me mëshirë. Kështu që lexoni Kuran aq sa mundeni! Ai e di se disa prej jush do të jenë të sëmurë, disa do të udhëtojnë nëpër botë, duke kërkuar mirësitë e Tij (për jetesë) dhe disa të tjerë do të jenë duke luftuar në rrugën e Tij, prandaj lexoni sa keni mundësi nga Kurani! Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe jepini Allahut një hua të mirë (që Ai t’jua kthejë shumëfish). Çfarëdo mirësie që bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer. Kërkoni faljen e Allahut, sepse Allahu është vërtet Falës i madh dhe Mëshirëplotë.This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free