La ilahe il Allah

103-El-Asr

 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!


103:1.    Për kohën!
103:2.    Me të vërtetë, njeriu është në humbje,
103:3.    përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri-tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin.