La ilahe il Allah

107-El-Maun

 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!


107:1.    A e ke parë atë që mohon Ditën e Llogarisë?
107:2.    Ky është ai që i dëbon ashpër jetimët
107:3.    dhe nuk nxit që t’i jepet ushqim të varfrit.
107:4.    Mjerë për ata, të cilët kur falen,
107:5.    janë të pakujdesshëm për namazet,
107:6.    të cilët duan vetëm që të duken
107:7.    dhe nuk u japin ndihmë nevojtarëve.