La ilahe il Allah

114-En-Nas

 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

114:1.    Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve,
114:2.    Sundimtari i njerëzve,
114:3.    i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve,
114:4.    nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt)
114:5.    e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve,
114:6.    (qoftë ai djall) prej xhindeve apo njerëzve!”