La ilahe il Allah

106-Kurejsh

 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!


106:1.    (Shkatërrimin e njerëzve të elefantit Allahu e bëri) për të mbrojtur fisin Kurejsh,
106:2.    për t’i mbrojtur ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë.
106:3.    Prandaj le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie (Qabes),
106:4.    i Cili i ushqen ata në ditë urie dhe i siguron në ditë frike.