La ilahe il Allah

109-El-Kafirun

 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!


109:1.    Thuaj: “O ju mosbesimtarë!
109:2.    Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni
109:3.    dhe ju nuk jeni adhurues të Atij që unë adhuroj.
109:4.    Unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju i adhuroni
109:5.    dhe as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj!
109:6.    Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time!”